Privacyverklaring Happy retreat 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Happy retreat, gevestigd te Veldhoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 7288 4754.

Persoonsgegevens

Ik verwerk deze gegevens aangezien u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Doel van verwerking

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren in het kader van mijn dienstverlening en het uitvoering geven aan de factuuradministratie. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een boekhouder.

Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan een half jaar na deelname aan een retreat bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Voor mijn website gebruik ik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Rechten deelnemer

Ik respecteer uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht om dit privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Happy retreat

Get In Touch

Contactgegevens

Tel. +31 (0)6 47 00 40 31

info@happy-retreat.nl
Eindhovensebaan 8
5505 JB Veldhoven

KvK-nummer: 7288 4754
Bank: NL98 INGB 0794 3478 43